CÁCH NẠP VÀNG VÀO GAME

Hướng dẫn chi tiết nạp Vàng vào game
- Nạp Vàng vào game tại : https://pay.acegame.vn/game/ttdsr
Bước 1: Nhập thông tin tài khoản
Bước 2. Chọn server và nhân vật
Bước 3. Chọn gói nạp
Bước 4. Nếu chọn thanh toán bằng Xu(trong ví phải có Xu trước).
Bước 5. Nếu Thanh toán bằng các hình thức khác.(Ví dụ Momo)
Bước 6. Nếu thanh toán thành công(từ bước 4 hoặc bước 5) thì nhân vật trong game sẽ nhận thư thành công + Vàngquà tương ứng