🔹

SĂN RỒNG

Gia Tộc Chiến - Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Thời gian: 21h15 - 22h thứ 4 và thứ 7 mỗi tuần
 • Mô tả:
  • Các chiến binh rồng sẽ hiện ngẫu nhiên ở các bãi đánh quái, nơi nào xuất hiện thì trạng thái của nhân vật sẽ chuyển sang cờ xanh để tiến hành tranh đoạt.
  • Khi chiến binh rồng xuất hiện lần tới tại lãnh thổ đó thì lãnh thổ đó sẽ trở về trạng thái chưa bị chiếm
  • Chỉ được đánh các chiến binh rồng trong cùng 1 bậc cấp độ(3x chỉ được đánh chiến binh rồng 3x)
  • Nếu nhân vật đang có bùa bảo hộ thì đánh vào chiến binh rồng sẽ mất bùa.
 • Phần Thưởng:
  • Gia tộc nào thu phục được chiến binh rồng của map đó thì vùng lãnh thổ đó sẽ tăng thêm 10% exp và 5% bạc khóa, các nhân vật khác ngoài gia tộc sẽ bị trừ 10% exp
  • Khi đánh bại chiến binh rồng thì cả gia tộc sẽ nhận được bạc khóa và đá, chiếm càng nhiều lãnh thổ thì phần thưởng sẽ càng tăng
  • Nếu chiếm 3 lãnh thổ trở lên sẽ nhận được danh hiệu Săn Rồng