🔹

VẬN CHUYỂN HÀNG

Vận chuyển và tranh giành những gói hàng khác nhau để mang về những phần quà đặc biệt tương ứng
  • Thời gian: 19:00 - 20:00 hàng tuần
  • Nhận nhiệm vụ tại NPC Bausun ở thành Carl(mỗi ngày được nhận 3 lần, và có thể mua thêm vật phẩm tăng lượt trong shop vàng
  • Sau khi nhận nhiệm vụ sẽ nhận ngẫu nhiên 4 loại hàng hóa(đồng, bạc, vàng, kim cương), tiến hành vận chuyền về thành sẽ nhận được các phần thưởng sau:
    • Lệnh bài thông thương: dùng để đổi các cải trang đặc biệt chỉ có ở hoạt động này
    • Bạc khóa, đá cường hóa, tinh thạch
  • Có thể cướp tiêu người khác, cướp thành công sẽ nhận được 50% gói hàng. Mỗi ngày chỉ được cướp 3 lần/1 nhân vật
  • Lưu ý: Cùng 1 IP khi cướp tiêu sẽ không nhận được phần thưởng