[Hướng dẫn] Lấy mã giao dịch thông qua Apple ID

Lấy mã giao dịch thông qua Itunes Apple ID
Bước 1: Các Dũng Sĩ hãy vào phần Settings và chọn phần Apple ID của mình.
Bước 2: Chọn Phương Tiện & Mục Mua.
Bước 3: Chọn Xem tài khoản.
Bước 4: Chọn Lịch Sử Mục Mua.
Bước 5: Chọn game Dũng Sĩ Rồng(nếu đã thanh toán).
Bước 6: Lấy ID Đơn Hàng và gửi BQT.