Hướng Dẫn Nhận Hoàn Trả Vàng Alpha Test

Hướng dẫn nhận hoàn trả Vàng từ Alpha Test
Bước 1: Dùng tài khoản đã tham gia Alpha Test tạo nhân vật và gặp NPC Brass ở đảo Delmurin
Nếu nhân vật đã nạp ở Alpha Test thì sẽ hiện thông tin như hình
Bước 2: Nếu quyết định chọn nhận hoàn trả cho nhân vật hiện tại thì chọn " Hoàn Trả Alpha Test ". Sau đó Vàng sẽ được gửi vào túi của nhân vật
Lưu ý:
  • Vàng hoàn trả là vàng không kích hoạt các phúc lợi nạp
  • Có thể đổi nhân vật khác để nhận(phải cùng 1 tài khoản). Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần.