Hướng dẫn nhập giftcode

  • Sau nhận giftcode thì các Dũng Sĩ có thể nhận quà bằng cách gõ vào trong khung chat với mã như sau:
    • quatang+mã code.Ví dụ quatanglikepage976
  • quatang + dấu cách + mã code. Ví dụ: quatang likepage976