Đăng Ký Tài Khoản ACE Game

Cách đăng ký tài khoản ACE Game
  1. 1.
    Đăng ký nhanh trên IOS, ANDROID
Bước 1: Ở giao diện Đăng Nhập chọn " Tài Khoản ID "
Bước 2: Chọn " Đăng Ký Mới "
Bước 3: Điền các thông tin và chọn " Đăng Ký "
Bước 4: Đăng ký nhanh thành công và tiến hành đăng nhập vào game
2. Đăng ký nhanh trên PC và web
Bước 1: Ở PC chọn " Đăng Ký Mới " sẽ vào trang đăng ký tài khoản
Bước 1: Ở web thì vào id.acegame.vn và chọn " Đăng Ký Mới "
Bước 2: Ở trang đăng ký nhanh tiến hành nhập các thông tin cơ bản và stick vào ô " Tôi không phải là người máy "
Bước 3: Đăng ký nhanh tài khoản thành công và có thể vào game
3. Cập nhập các thông tin liên quan của tài khoản
Sau khi đăng ký thành công ở 12, các Dũng Sĩ hãy cập nhập các thông tin liên quan đến tài khoản như: thông tin đăng nhập, thông tin bảo mật, thông tin cá nhân