Đổi mật khẩu tài khoản ACE Game

Cách đổi mật khẩu cho tài khoản ACE Game
Chỉ các tài khoản đăng ký bằng gmail thật thì mới có thể đổi được mật khẩu
Bước 1: Ở trang thông tin đăng nhập -> Mật Khẩu, chọn " Cập Nhập "
Bước 2: Nhập " mật khẩu hiện tại " và " mật khẩu mới " , sau đó chọn " Cập Nhập "
Bước 3: Hệ thống sẽ gửi thư xác nhận về gmail đã đăng ký(chỉ các tài khoản đăng ký bằng gmail thật thì mới nhận được mail này)
Bước 3: Trong thư sẽ nhận được mật khẩu mới -> chọn " Tại Đây " để kích hoạt mật khẩu mới
Có thông báo như hình thì mật khẩu đã thay đổi thành công
Hãy đăng ký tài khoản bằng gmail thật để có những trải nghiệm tuyệt vời và an toàn nhất.