[HƯỚNG DẪN] NỐI TÀI KHOẢN FACEBOOK, GOOGLE VỚI TÀI KHOẢN GMAIL ACEGAME

Cách nối tài khoản Facebook, Google với tài khoản Gmail ACEGAME
Các Dũng Sĩ sử dụng Facebook hoặc Google hãy làm theo các bước như sau để nối với tài khoản gmail của ACEGAME nha.
⏩ Sau khi kích hoạt gmail thành công thì làm theo hướng dẫn trong bài viết này để cập nhật mật khẩu nha: https://wiki.dungsirong.vn/quan-ly-tai-khoan/quan-trong-1-so-uu-tien-khi-trao-doi-tai-khoan