[QUAN TRỌNG] 1 SỐ ƯU TIÊN KHI TRAO ĐỔI TÀI KHOẢN

Các việc ưu tiên khi trao đổi tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản.
- Khi thực hiện trao đổi tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản thì Dũng Sĩ hãy ưu tiên các công việc sau:
1️⃣
Ưu tiên thay đổi gmail và mật khẩu trước tiên.
2️⃣
Hoặc sau đổi gmail xong thì tiến hành chọn QUÊN MẬT KHẨU(ở giao diện đăng nhập trang id.acegame.vn) để nhận mật khẩu mới tại gmail vừa đổi xong -> khi thực hiện thao tác này thì chủ cũ sẽ không thể đăng nhập vào được nhân vật nữa.
❌
LƯU Ý: Sau khi chọn nhận thư xác nhận về mail thì hãy đợi khoảng 1-2p thư sẽ xuất hiện, không nên spam nhiều lần liên tục.