Comment on page

Sự kiện đua Top AT

Đua Top Tài Phú trong Alpha Test - Nhận quà Open Beta
 • Thời gian: Từ 10:00 ngày 8/7 đến 10:00 ngày 11/7
 • Mô tả: Top 5 Tài Phú Alpha Test sẽ nhận được những phần quà đặc biệt khi Open Beta
 • Phần Thưởng:
 • Top 1:
  • Danh Hiệu: Độc Tôn
  • 1 Cải Trang Baran(không khóa)
  • 1 Cánh Lông Vũ(không khóa)
  • 3 Rương Bạc(không khóa)
 • Top 2-3:
  • 1 Cải trang Avan(không khóa)
  • 1 Cánh Lông Vũ (không khóa)
  • 2 Rương Bạc(không khóa)
 • Top 4-5:
  • 1 Cải trang Sisen(không khóa)
  • 1 Rương Bạc(không khóa)
  • 1 Cánh Lông Vũ (không khóa)
Lưu ý: Nhân vật nhận thưởng ở Open Beta phải có cùng thông tin tài khoản với các nhân vật đã đạt TOP ở Alpha Test thì mới nhận được quà này.