Khai mở server Avan

Mở server Avan cùng event đua top đầy hấp dẫn
⚡ Thời gian: 10:00 ngày 14/1
⚡ Đua Top Cao Thủ:
🔸 Thời gian: Từ 10:00 ngày 14/1 - 10:00 ngày 21/1
🔸 Vật phẩm đặc biệt: Cải Trang Sisen(không khóa), Cải trang Gomes(không khóa), Vé Vận May(không khóa)
⚡ Đua Top Tài Phú:
🔸 Thời gian: Từ 10:00 ngày 14/1 - 10:00 ngày 28/1
🔸 Vật phẩm đặc biệt: Cải Trang Baran(không khóa), Cải trang Avan(không khóa), Vé Vận May(không khóa), Cảnh Qủy(không khóa)
  • Chi tiết event xem thêm ở Ingame -> BXH -> Thưởng