[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

Bảo trì định kì hàng ngày để nâng cấp server
🔸 Nhằm đảm bảo tình trạng giật lag không xảy ra và server luôn ở tình trạng tốt nhất thì game sẽ tiến hành bảo trì định kì hàng ngày. Cụ thể như sau:
▪️ Thời gian: 6:00 sáng mỗi ngày
▪️ Thời gian bảo trì: từ 10-15p