CHẾ TẠO TRANG BỊ

CHẾ TẠO TRANG BỊ
Nơi có thể chế tạo các trang bị chính của nhân vật. Trang bị chế ra sẽ có các loại như sau:
  • Trang bị 90%: Các trang bị với chỉ số cơ bản
  • Trang bị 9%: Các trang bị với các chỉ số cao hơn trang bị 90%
  • Trang bị 1%: Các trang bị Quang Thanh Thạch với các chỉ số cao hơn trang bị 9% và có thêm 1 dòng chỉ số cao cấp(+1% bỏ qua kháng tính) mà 2 trang bị 90% và 9% không có
  • Trang bị chế tạo ra sẽ khắc tên người chế tạo ra nó
Note : Trang bị trong game chỉ có thể kiếm từ những nơi sau:
- 1: Tiêu Diệt các loại BOSS: sẽ có tỷ lệ ra các trang bị 90%, 9% và 1%
- 2: Chế Tạo: như trong mô tả ở trên