HỆ THỐNG NGŨ HÀNH

  • Có 5 class tương ứng với 5 hệ và tương sinh, tương khắc lẫn nhau tuân theo hệ thống ngũ hành của tự nhiên