KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT

Ngoài các skill theo mỗi nhân vật thì game sẽ có thêm 1 nhiệm vụ đặc biệt(cấp 35 và tại NPC Avan), hoàn thành nhiệm vụ này nhân vật sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 Phép Đặc Biệt sau: