MÃ BẢO MẬT

  • Khi tiến hành cài Mã Bảo Vệ thì các trang bị trên người nhân vật, rương, gia tộc sẽ bị khóa lại, phải mở khóa mới có thể sử dụng được.
  • Các chức năng phụ khác
+ Kích hoạt mã: Sau khi nhập mã bảo mật và chọn khởi tạo thì phải đổi nhân vật và vào lại thì mới kích hoạt bảo vệ
+ Quên Mã: Khi chọn quên mã thì 3 ngày sau mã hiện tại sẽ bị xóa hoàn toàn
+ Xóa Mã: Nhập đúng mã mới có thể xóa mã cũ và lập lại mã mới