TRANG BỊ QUANG THANH THẠCH

Trang bị Cao Cấp với các chỉ số cao nhất game ở hiện tại
 1. 1.
  Sự khác biệt và nổi bật:
 • Là trang bị có các chỉ số vượt trội so với 2 trang bị 9% và 90%
 • Là trang bị cao cấp, có thêm 1 dòng chỉ số đặc biệt(+1% bỏ qua kháng tính) mà các trang bị khác không có.
 • Đặc biệt trang bị 0.2% có những chỉ số vượt bậc hẳn so với 3 trang bị trước:
  🔸
  Y phục bên trái: tăng HP, Mp số lượng khá lớn
🔸
Phụ kiện bên phải: tăng Hp (ít hơn y phục), dòng Mp sẽ được thay thành kháng tất cả
🔸
Vũ khí: tăng tấn công, dòng tấn công quái được thay thành chí mạng- Chỗ khắc tên sẽ có màu sắc khác với các loại trang bị kia
2. Những nơi có thể kiếm được trang bị Quang Thanh Thạch
 • Tính Năng Chế Tạo:
 • Các BOSS trong hoạt động Quân Đoàn Yêu Ma
Các BOSS trong hoạt động Quân Đoàn Yêu Ma
 • BOSS Flazzard trong hoạt động Chiến Trường Lửa Băng
Boss Flazzard trong Chiến Trường Lửa Băng
Các cấp bậc trang bị:
🔸 T.bị 89,8% -> T.bị 9% -> T.Bị Quang Thạch từ hoạt động(có dòng chỉ số Quang Thạch nhưng các chỉ số HP MP sẽ thấp) -> T.Bị Quang Thạch 1% ->T.Bị Quang Thạch 0.2%.